Välkommen till Filterman

Ren luft helt enkelt. Det är vad vi på Filterman erbjuder dig och ditt företag.

Våra lösningar fångar upp luftburna föroreningar vid källan.

Exempel på processer är:
» Blästring
» Slipning
» Svetsning
» Laser och plasmaskärning

Med mer än 70 års samlad erfarenhet utformar vi filterlösningar efter kundens behov.