Produkter

Klicka för pdf.

Oljedimfilter
MAN 2000

Mobila stoftfilter
Filterman mobile

Stationära stoftfilter
Stoftfilter AC
Stoftfilter KAB
Stoftfilter PL
Stoftfilter SM

Utsugsarmar
Utsugsarmar
Utsugsarmar, rostfria
Svängbommar

Filterman levererar

» Filtersystem med integrerade fläktar, styr och automatik.

» Enkel installation

» Driftsäkra filtersystem

» Låg ljudnivå

» Mycket låga serviceomkostnader.