Vi erbjuder
ren luft helt enkelt.

Våra industrifilter fångar upp luftburna föroreningar vid källan.

MAN 2000 oljedimmfilter

Vid svetsning och slipning uppstår föroreningar av torrt damm, stoft och rök. Ett filtersystem för torrstoft renar luften och skapar en bra arbetsmiljö för de anställda samtidigt som det minimerar hälsoriskerna.

Om du använder laser, gas eller plasmaskärning i din tillverkning alstras rökgaser som innehåller föroreningar.  Det är viktigt att dessa föroreningar filtreras bort och att arbetsmiljön håller en hälsosam nivå.

Om du bearbetar material utan tillförsel av olja/emulsion finns det stor risk att skadligt damm eller gaser följer med ned i lungorna. Vi hjälper dig att hitta ett passande filtersystem.

Vid användning av svarv, slip och fleroperationsmaskiner uppstår oljedimma. Oljedimman är ohälsosam att andas in och det är viktigt att filtrera bort de skadliga partiklarna så tidigt i bearbetningen som möjligt.

FILTERMAN

Mer än 70 års samlad erfarenhet
Vi utformar filterlösningar efter ert behov.

» Filtersystem med integrerade fläktar, styr och automatik

» Enkel och snabb installation

» Driftsäkra filtersystem

» Låg ljudnivå

» Mycket låga serviceomkostnader

AC-filter 1

Referensprojekt

Torrstoftfilter AC-323 Filter

Kraftigt anoljad svetsrök

Torrstoftfilter

2 st AC 323 i drift sedan maj 2012

Oljedimavskiljare

Slipning med olja

Oljedimavskiljare

4 st MAN 2000 i drift sedan maj 2015

Torrstoftfilter

Svetsrök

Torrstoftfilter

1 st AC-202 i drift sedan maj 2011

Våra produkter

Vi erbjuder en rad olika filtersystem för rening av torrstoft och oljedimma.

Systemen levereras med integrerade fläktar, styr och automatik. Det gör att du kan minimera stoppet i produktionen vid installation, samtidigt som vi garanterar att filtersystemen fungerar som det ska direkt vid leverans.

Våra system går att få för alla möjliga tillverknings- och bearbetningsområden och kan både installeras inomhus som utomhus. Vill du ha ren luft så hjälper vi dig helt enkelt.