Processer
Övrig bearbetning torrstoft

Filtermans stoftfilter lämpar sig väl även till processer som medför luftföroreningar av liknande karaktär som svetsning, torrslipning, laserskärning och plasmaskärning. Exempel på sådan bearbetning kan vara blästring, där våra stoftfilter fungerar utmärkt för att filtrera bort partiklar och stoft som skapas under bearbetningen.

Tillämpliga filtersystem

Stationära torrstoftfilter:

Mobila torrstoftfilter:

Tillbehör:

Övrigt torrstoft filter