Processer
Skärande bearbetning

Vid skärande bearbetning används ofta emulsion som kylande smörjmedel/skärvätska för att minska friktionen mellan verktygsstålet och bearbetningsämnet. Lägre friktion tillåter högre skärhastighet samtidigt som kylvätskan hjälper till att transportera bort metallspånen från skärverktyget som skapas under bearbetningen.

Skärande bearbetning med emulsion ger oljedimma som förorening. Oljedimma är ohälsosam att andas in och det är viktigt att filtrera bort de ohälsosamma partiklarna som skapas så tidigt i bearbetningsprocessen som möjligt.

Graden av förorening i oljedimma varierar kraftigt och beror dels på vilken typ av metall som bearbetas, men framförallt under vilken skärhastighet och under vilket skärvätsketryck. Hög skärhastighet och högt kylvätsketryck bidrar till små partiklar i hög koncentration.

Filtermans oljedimfilter MAN 2000 suger in oljedimman som skapas under bearbetning och filtrerar därefter den förorenade luften i tre filtersteg, varav det sista filtret är ett av HEPA-klassfilter. MAN 2000 har till följd av sin höga prestanda en mycket hög driftsäkerhet och väldigt låga servicekostnader.

Tillämpliga filtersystem

Oljedimfilter

Tillbehör:

Skärande bearbetning maskin
Skärande bearbetning filter