Processer
Svetsning & slipning

I miljöer där svetsning och torrslipbearbetning sker skapas det ohälsosamma föroreningar i form av rökgas, stoft och damm med mycket små partiklar. Ju mindre partikelstorlek som uppstår i föroreningarna desto ohälsosammare är den förorenade luften att andas in.

Vid hög arbetsbelastning skapas mycket föroreningar och det är då viktigt att arbetsmiljön håller en hög och hälsosam nivå. Filterman har ett brett sortiment av stoftfilter som hjälper till att säkerställa att personalen alltid andas in ren luft.

Beroende på hur produktionsanläggningen ser ut så kan olika typer av stoftfilter passa in på olika situationer. Exempelvis är det viktigt att dimensionera filterenheten så att rätt mängd processluft passerar genom patronfiltret. Detta för att säkerställa en effektiv tryckluftsrensning och därmed få en bra filterekonomi.

Vi hjälper gärna till vid val av filtersystem för att ni ska få den produkt som passar er verksamhet på bästa möjliga sätt.

Eftersom ren luft är något som de flesta ser som en självklarhet så är det viktigt för oss att våra filter är självgående och medför ett så litet servicebehov som möjligt. Filtermans stoftfilter levereras i en allt-i-ett-lösning och sköter sig i stort sett självt efter installation.

Automatisk tryckluftsrensning rensar filterpatronerna effektivt och samlar upp stoftpartiklarna i en behållare. Utmärkande för Filtermans stoftfilter är dess höga driftsäkerhet, låga ljudnivå och låga servicekostnader.

Tillämpliga filtersystem

Stationära torrstoftfilter:

Mobila torrstoftfilter:

Tillbehör:

Svetsning
Filter svetsning