Stationära filtersystem
Torrstoft

Torrstoftfilter

Filtermans mest kompletta torrstoftfilter. Kommer med automatisk tryckluftsrensning vid behov under drift.

 • Luftflöden på 5 000 – 56 000 m³/h
 • Tillverkas i 25 storlekar
 • Komplett torrstoftsbearbetning
 • Normal filterlivslängd 2 – 4 år
 • Hängande filterpatroner
Torrstoftfilter

Filtermans torrstoftfilter KAB passar verkstäder med färre arbetsstationer. Filtret tryckluftsrensas automatisk vid behov.

 • 1 000 – 8 400 m³/h
 • Normal filterlivslängd 2 – 4 år
 • Passar till mindre verkstäder
 • Tillverkas i 15 storlekar
 • Hängande filterpatroner
Torrstoftfilter

Torrstoftfilter SM är ett ”tryck på knappen klart” kompaktfilter. Filtret tryckluftsrensas automatisk vid behov under drift.

 • 500 – 3 000 m³/h
 • Tillverkas i 4 storlekar
 • Passar mindre utrymmen
 • Normal filterlivslängd 2 – 4 år
 • Hängande filterpatroner
Torrstoftfilter

Filtermans torrstoftfilter PL arbetar med filterpaneler speciellt lämpade för rening av luft från plasma- och laserskärning.

 • 2 000 – 12 000 m³/h.
 • Tillverkas i 7 storleka
 • Normal filterlivslängd 2 – 4 år
 • Föravskiljare minskar brandrisk
 • Filterpaneler

Mobila filtersystem
Torrstoft

Filtermans Mobile:One är den perfekta lösningen för svetsoperationer med låg frekvens på 2-3 arbetstimmar per dag.

Vi har skapat ett robust och otroligt prisvärt filtersystem med alla nödvändiga funktioner för den mobila eller tillfälliga svetsoperationen.

 • 1 300 m³/h
 • Filtrering i två steg
 • Hepa 13 filter
 • Går att få med två utsugsarmar
 • Avskiljningsgraden är 99,95%

Mobila filtersystem
Torrstoft

Stoftfilter mobilt

Filtermans mobila filterenhet typ PM, den perfekta lösningen för tillfälliga och mobila svetsoperationer. Fångar in och filtrerar din svetsrök vid källan till din förorening.

 • upp till 2 400 m³/h
 • Filtrering i två steg
 • Tvättbara filter
 • Går att få med två utsugsarmar
 • Avskiljningsgraden är 99,9%

Stationära filtersystem
Oljedimma

Oljedimfilter

MAN 2000 är ett mekaniskt oljedimfilter som används till att avskilja oljedimma vid skärande bearbetning. Filtermans oljedimfilter är byggd i ett gediget industriutförande.

 • Upp till 2 000 m³/h
 • Tre filtersteg
 • Avskiljningsgrad > 99,95%
 • konstruerad för att ge minsta möjliga servicekostnad
 • Normal filterlivslängd 1-3 år

Tillbehör
Utsugsarmar

Utsugsarm filterman

Utsugsarm i stålrörskonstruktion för lågt tryckfall med utanpåliggande leder och bärarmar. Passar för svetsning, slipning, polering, fräsning, lödning och många fler!

 • Mycket lätt att justera och underhålla
 • Diameter 160 mm
 • Kommer i längder upp till 4 meter
 • Går även att få med förlängningsbom
 • Valsad insugshuv för optimalt luftinfåg