Torrstoftfilter
KAB

Filtermans torrstoftfilter KAB är ett ”tryck på knappen klart” kompaktfilter. Filtret tryckluftsrensas automatisk vid behov under drift.

KAB-filtren arbetar i flödesområdet 1 000 – 8 400 m³/h.

Filtermans filter KAB arbetar med hängande patroner. Allt stoft faller ner i stoftbehållaren vid rensning. Inget stoft blir liggande på olika typer av infästningar och hyllor. Tack vare detta utnyttjar man hela tiden maximal filterarea. Normal filterlivslängd 2 – 4 år.

Integrerad fläkt med färdigkopplad el och automatik gör hela filtret installations- och användarvänligt. KAB-filtret tillverkas i 15 storlekar vilket gör det enkelt och kostnadseffektivt att finna rätt filter för dina behov.

Användningsområde

Filtermans KAB kan med fördel brukas för torrstoftapplikationer som t. ex:

 • Blästring
 • Slipning
 • Svetsning

Standardutrustning:

 • Integrerad fläkt monterad i ett ljudisolerat fläkthus.
 • Tryckstyrd rensautomatik. När filterpatronerna är smutsiga startas automatiskt tryckluftsrensningen.
 • Automatisk efterrensningsfunktion. Den effektivaste rensningen fås när fläkten är avstängd (inget undertryck i filterpatronerna). Styrskåpet ser till att patronerna efterrensas efter det att filtret stängts av.
 • Manometer för att kunna läsa av tryckfallet över filterpatronerna.
 • Filterpatroner tillverkade av polyester nonwoven med en avskiljningsgrad på 99.9% för partikelstorlek 0.2 – 2.0µm. Filterklass M enligt DIN EN 60335.
 • Tryckreduceringsventil, reducerar trycket till trycktank.
 • Stoftbehållare 100 - 200 liter.
 • Rektangulärt utlopp.
 • Inlopp finns på både vänster och höger sida.

Extrautrustning

 • Aluminiumbelagda patroner för antistat applikationer.
 • Teflonbelagda patroner för applikationer med mycket små partiklar t.ex. svetsrök.
 • Filterserie KAB levereras i sitt grundutförande med automatisk I/O-start för fläkten. Ofta är det önskvärt att frekvensstyra patronfiltrets fläkt för att spara energi. Filterman erbjuder därför mot tillägg en fabriksmonterad frekvensomformare från ABB. Alla parametrar förutom "börvärde" är inprogrammerade vid leverans.

Vill du veta mer kring vårt KAB-filter?

 

Torrstoftfilter

På bilden ovan ser du en KAB-84 med ett maximalt luftflöde på 5 600 m³/h.

Torrstoftfilter KAB-63

På bilden ovan ser du en Filterman KAB-63 med ett maximalt flöde på 4 200 m³/h. Installerad hos en serviceverkstad.