Torrstoftfilter
PL

Filtermans torrstoftfilter PL är ett ”tryck på knappen klart” kompaktfilter. Filtret tryckluftsrensas automatisk vid behov under drift.

PL-filtren arbetar i flödesområdet
2 000 – 12 000 m³/h.

Filtermans filter PL arbetar med filterpaneler speciellt lämpade för rening av luft från plasma- och laserskärning.  Normal filterlivslängd 3 – 5 år.

Integrerad fläkt med färdigkopplad el och automatik gör hela filtret installations- och användarvänligt. PL-filtret tillverkas i 7 storlekar vilket gör det enkelt och kostnadseffektivt att finna rätt filter för dina behov.

Användningsområde

Filtermans PL kan med fördel brukas för torrstoftapplikationer som t. ex:

 • Svetsning
 • Plasmaskärning
 • Laserskärning
 • Gasskärning

Standardutrustning:

 • Integrerad fläkt, monterad i ett ljudisolerat fläkthus.
 • Tryckstyrd rensautomatik. När filterpanelerna är smutsiga startas automatiskt tryckluftsrensningen.
 • Automatisk efterrensningsfunktion. Den effektivaste rensningen fås när fläkten är avstängd (inget undertryck i filterpanelerna). Styrkåpet ser till att panelerna efterrensas efter det att filtret stängts av.
 • Manometer för att kunna läsa av tryckfallet över filterpanelerna.
 • Filterpaneler tillverkade av polyester nonwoven med PTFE membran. Avskiljningsgrad 99.9% för partikelstorlek 0.2 – 2.0µm. Filterklass M enl DIN EN 603335 och filterklass H13 enl DIN EN 1822. Normal filterlivslängd 2 – 4 år.
 • Tryckreduceringsventil, reducerar trycket till trycktank.
 • Föravskiljare minimerar brandrisk.
 • Stoftbehållare, PL-3000 – PL 6000; 80 liter, PL-8000 – PL-12000; 2x80 liter.

Extrautrustning

 • Flänsat utlopp för de fall där man vill leda ut den renade processluften till annat kanalsystem.
 • Frekvensomformare för steglös reglering av fläktvarvtal.

Vill du veta mer kring vårt PL-filter?

 

Torrstoftfilter

På bilden ser du en PL-3000 med ett maximalt flöde på 3 000 m³/h.

Torrstoftfilter PL-4000

På bilden ser du en Filterman PL-4000 med ett maximalt flöde på 4 000 m³/h. Installerad hos en tillverkare av plåtprodukter.