Mobilt torrstoftfilter
Filterman Mobile

Filtermans mobila filterenhet är den perfekta lösningen för tillfälliga och mobila svetsoperationer. Fångar in och filtrerar din svetsrök vid källan till din förorening.

Flödesområde upp till 2 400 m³/h.

Fillterman Mobile filtrerar processluften i två steg, för att sedan återföras till lokalen. Det första filtersteget som är tillverkat av aluminium har även en funktion som gnistspärr. Filtersteg två är av patrontyp. Båda filterstegen är enkla att rengöra.

Användningsområde

Filterman Mobile kan med fördel brukas för torrstoftapplikationer som t. ex:

 • Polering
 • Slipning
 • Svetsning

Standardutrustning:

 • Integrerad fläkt i ett ljudisolerat hölje.
 • Filtersteg 1 är ett tvättbart aluminiumstickat filter med filterklass G3 enligt DIN EN 779.
 • Filtersteg 2 är ett rensbart patronfilter tillverkade av polyester non-woven med teflonbeläggning.
 • Avskiljningsgraden är 99,9% för partikelstorlek 0,2 - 2,0 µm.
 • Filterklass M enligt DIN EN 60335.
 • Larmlampa indikerar smutsigt filter.
 • Varningslampa som indikerar fel rotationsriktning för fläkten.

Extrautrustning

 • Går att få med en eller två utsugsarmar

Vill du veta mer kring Filterman Mobile?

 

Stoftfilter mobilt

På bilden ser du en Filterman Mobile PM-801 med ett svetsutsug med ett maximalt flöde på 1 200 m³/h. PM-802 har ett maximalt flöde på 2 400 m³/h.