Oljedimfilter
MAN 2000

MAN 2000 är ett mekaniskt oljedimfilter som används till att avskilja oljedimma vid skärande bearbetning. Filtermans oljedimfilter är byggd i ett gediget industriutförande med en tilltalande design. Låt oss beskriva fördelarna med att installera ett oljedimfilter från Filterman.

Garanterad avskiljningsgrad

Filtermans oljedimfilter MAN 2000 har tre filtersteg. Sista filterstegat består av ett HEPA filter, vilket gör att bästa möjliga avskiljningsgrad erhålls, >99,95% enligt MPPS EN1822. När processluften har passerat vårt filter är den så ren att den i de flesta fall kan släppas direkt tillbaka till lokalen.

Minimal service

Filtermans oljedimfilter MAN 2000 är konstruerad för att ge minsta möjliga servicekostnad. Filterbyten sker med långa intervaller. Ofta dröjer det mellan ett till tre år innan första filterbyte, beroende på vilken process som körs.

Driftsäkert

Den enda rörliga delen i vårt filter är fläkten, vilken är placerad på ren-sidan för att undvika försmutsning och därpå följande vibrationer. Minimerar risk för oförutsedda störningar i produktionen.

Användningsområde

Filtermans MAN 2000 kan med fördel brukas för filtrera oljedimma från bearbetningsmaskiner som kyler och smörjer med emulsion.

Standardutrustning:

  • 3 st Manometer för avläsning av filterstatus
  • 3 st Filtersteg
  • 1 st Integrerad fläkt 2,2kW i ett ljuddämpat hölje
  • 1 st Kopplingsdosa för fläktmotor, placerad på filterhusets utsida
  • Förhöjningsben 400 mm
  • Returoljebehållare
  • Vätskelås för returolja

Extrautrustning

  • Ljuddämpare -5 dB(A)

Vill du veta mer kring vårt filter MAN 2000?

 

Oljedimfilter

På bilden ovan ser du en MAN 2000 med ett maximalt luftflöde på 2 000 m³/h.

Oljedimfilter MAN 2000

På bilden ovan ser du en Filterman MAN 2000 med ett maximalt flöde på 2 000 m³/h. Installerad hos en mekanisk verkstad med skärande bearbetning.