Torrstoftfilter
AC

Filtermans torrstoftfilter AC är ett ”tryck på knappen klart” kompaktfilter. Filtret tryckluftsrensas automatisk vid behov under drift.

AC-filtren arbetar i flödesområdet 5 000 – 56 000 m³/h.

Filtermans filter AC arbetar med hängande patroner. Allt stoft faller ner i stoftbehållaren vid rensning. Inget stoft blir liggande på olika typer av infästningar och hyllor. Tack vare detta utnyttjar man hela tiden maximal filterarea. Normal filterlivslängd 2 – 4 år.

Integrerad fläkt med färdigkopplad el och automatik gör hela filtret installations- och användarvänligt. AC-filtret tillverkas i 25 storlekar vilket gör det enkelt och kostnadseffektivt att finna rätt filter för dina behov.

Användningsområde

Filtermans AC kan med fördel brukas för torrstoftapplikationer som t. ex:

 • Blästring
 • Slipning
 • Svetsning

Standardutrustning:

 • Integrerad fläkt monterad i ett ljudisolerat fläkthus.
 • Tryckstyrd rensautomatik. När filterpatronerna är smutsiga startas automatiskt tryckluftsrensningen.
 • Automatisk efterrensningsfunktion. Den effektivaste rensningen fås när fläkten är avstängd (inget undertryck i filterpatronerna). Styrskåpet ser till att patronerna efterrensas efter det att filtret stängts av.
 • Manometer för att kunna läsa av tryckfallet över filterpatronerna.
 • Filterpatroner tillverkade av polyester nonwoven med en avskiljningsgrad på 99.9% för partikelstorlek 0.2 – 2.0µm. Filterklass M enligt DIN EN 60335.
 • Tryckreduceringsventil, reducerar trycket till trycktank.
 • Inloppet kan placeras på höger eller vänster sida av filtret
 • Patronfilter AC har ett rektangulärt utlopp med bultad fläns.

Extrautrustning

 • Aluminiumbelagda patroner för antistatapplikationer.
 • Teflonbelagda patroner för applikationer med mycket små partiklar t.ex. svetsrök.
 • Filterserie AC levereras i sitt grundutförande med automatisk I/O-start för fläkten. Ofta är det önskvärt att frekvensstyra patronfiltrets fläkt för att spara energi. Filterman erbjuder därför mot tillägg en fabriksmonterad frekvensomformare från ABB. Alla parametrar förutom "börvärde" är inprogrammerade vid leverans.
 • Vid stora stoftmängder, kan man istället för stoftbehållare erhålla utloppskona med rotorsluss.

Vill du veta mer kring vårt AC-filter?

 

Torrstoftfilter AC sm

På bilden ser du en AC-323 med ett maximalt flöde på 22 400 m³/h.

Torrstoftfilter AC-603

På bilden ser du en Filterman AC-604 med ett maximalt flöde på 42 000 m³/h. Installerad hos en kund inom tillverkning av stål- och metallprodukter.